Dla firm

Doradztwo prawne


  • Dopasowanie formy działalności gospodarczej
  • Audyt prawny
  • Windykacja należności
  • Umowy, opinie, kontrakty handlowe
  • Polubowne mediacje z wierzycielami
  • Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • Ochrona majątku
  • Likwidacja spółki
  • Prawo pracy
  • Prawo nieruchomości

Doradztwo biznesowe