Nasz zespół

Założyciele kancelarii

Aleksandra Manasterska PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Manasterska

Prezes zarządu

Ekspert ds. negocjacji i mediacji w trudnych sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Kilkunastoletnie doświadczenie wpływa na wiele sukcesów podczas prowadzenia skomplikowanych i zawiłych spraw. Również wiele osiągnięć w prowadzenie negocjacji z bankami, firmami pożyczkowi w zakresie restrukturyzacji zadłużeń przedsiębiorstw w celu znalezienia kompromisu i zawarcia merytorycznych ugód z wierzycielami.

Również angażuje się w sprawy rozwodowe w zakresie mediatora pod kątem podziału majątku i wszystkich innych aspektów rozwodowych

Krzysztof Stachacz PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Krzysztof Stachacz

partner zarządzający

Ekspert ds. sprzedaży oraz analizy ryzyk biznesowych w przedsiębiorstwie a głównie w zakresie zadłużenia i płynności. Od prawie 20 lat wspiera firmy implementując razem z właścicielami i zarządami rozwiązania ograniczające ryzyka w kontraktach handlowych jak i również znajduje wiele potencjalnych możliwości bezpiecznego zwiększenia sprzedaży produktów czy usług.

Również dzięki udziałowi osobistemu w wielu projektach gospodarczych patrzy na każdą firmę kompleksowo. Lubi bardzo trudne wyzwania.

Partnerzy

Łukasz Chmurski ADWOKAT - PARTNER

Łukasz Chmurski

ADWOKAT

Od 2009 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i wykonuje zawód adwokata. Posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał odbywając aplikację adwokacką pod patronatem adw. Eugeniusza Baworowskiego oraz współpracując od 2005 roku z wieloma renomowanymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi z całej Polski.

Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu prawa medycznego. W 2018 roku jako wykładowca przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń realizowanych pod nadzorem skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w których uczestniczyli sędziowie sądów powszechnych, referendarze sądowi, asystenci sędziów oraz pozostali pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości.

W ramach swojej działalności zawodowej kieruje projektem prawniczym Centrum Prawa Medycznego, a także wspiera stowarzyszenie Va Banque.eu, w ramach którego pomaga konsumentom w sporach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie medycznym i prawie konsumenckim.

Marcin Żmuda Trzebiatowski ADWOKAT - PARTNER

Marcin Żmuda Trzebiatowski

ADWOKAT

Od 2012 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i wykonuje zawód adwokata. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Ministerstwie Zdrowia oraz współpracy z warszawskimi kancelariami adwokackimi.

W 2018 roku jako wykładowca przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń realizowanych pod nadzorem skarbu Państwa- Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w których uczestniczyli sędziowie sądów powszechnych, referendarze sądowi, asystenci sędziów oraz pozostali pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości

W ramach działalności pro bono wspiera działalność Stowarzyszenia na rzecz pomocy poszkodowanym przez instytucje finansowe VaBanque.eu.

W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie konsumenckim, postępowaniach przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz przeciwko Bankom oraz prawie podatkowym.

Agnieszka Wernik ADWOKAT - PARTNER

Agnieszka Wernik

ADWOKAT

Od 2009 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a od 2012 r. wykonuje zawód adwokata.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, renomy, wizerunku, prywatności.

Pomaga osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych i wypadków komunikacyjnych.

Prowadzi sprawy rodzinne, w tym rozwodowe. Występuje w sprawach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela prywatnego.

Autorka bloga www.naruszeniedobrosobistych.info

Marcin Soja RADCA PRAWNY - PARTNER

Marcin Soja

RADCA PRAWNY

Od 2014 roku jest członkiem Izby Radców Prawnych w Warszawie i wykonuje zawód radcy prawnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 roku doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie praktyk w Kancelarii Adwokackiej u adw. Eugeniusza Baworowskiego a później jako menedżer działu doradztwa podatkowego w Kancelarii AWKDP Andrzej Wójcicki.

W 2009 roku ukończył podyplomowe studia podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2013 roku został licencjonowanym doradcą podatkowym.

W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych, a przede wszystkim skarbowych .

Łukasz Błaszczuk ADWOKAT - PARTNER

Łukasz Błaszczuk

Adwokat

Od 2009 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie a od 2013 roku wykonuje zawód adwokata.

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a w 2014 roku ukończył podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2019 roku uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W ramach praktyki zawodowej koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, w tym zwłaszcza w prowadzeniu sporów sądowych oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Maciej Lubieniecki PARTNER

Maciej Lubieniecki

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY w VENTURE NAVIGATOR

Odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne. Wielokrotnie optymalizował firmy pod kątem przychodów, efektywności i kosztów. Wdraża w przedsiębiorstwach narzędzia, które pozwalają uzyskiwać założone cele.

Pomaga przedsiębiorcom tworzyć drogę do celów i określa, w którym miejscu na tej drodze się znajdują. Swoje działania przekłada na liczby wdrażając niezbędna narzędzia kontrolingowe.

Kontakt:
tel. +48 501 24 88 67
email: maciej.lubieniecki@vnav.pl
www.vnav.pl