AM Kancelaria Sp. z o.o., ul. Wilanowska 37, 05-510 Konstancin-Jeziorna, NIP 1231317051, REGON 364337861, KRS 0000616063 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). AM Kancelaria oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.am-kancelaria.com) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty AM Kancelaria w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. AM Kancelaria dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z infolinią lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

AM Kancelaria zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia  poszczególnych podstron bądź całej strony www.am-kancelaria.com.

AM Kancelaria nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie. AM Kancelaria nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach, z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością AM Kancelaria, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody AM Kancelaria.

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę AM Kancelaria stanowią własność firmy AM Kancelaria, podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane bez zgody AM Kancelaria.

Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.