Na początku zweryfikujemy BEZPŁATNIE dokumentację ( umowy kredytowe, pisma windykacyjne, akta komornicze ) na podstawie , której określimy dalsze kroki prowadzenia ochrony.

  1. Restrukturyzacja ugodowa/polubowna dla osób fizycznych i firm

W przypadku gdy Twoje dochody nie pozwalają regulować terminowo zobowiązań przeprowadzimy negocjacje z każdym wierzycielem indywidualnie (banki, firmy pożyczkowe, Urzędy Skarbowe, ZUS )w celu dopasowania Twoich możliwości do sposobu spłat zadłużenia.


  1. Restrukturyzacja sądowa dla firm (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki kapitałowe i osobowe)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz firmę, a Twoje dochody znacząco się zmniejszyły z powodu pogorszenia stanu zdrowia, braku zapłat od kontrahentów, pogorszeniu płynności w firmie i wielu innych przyczyn –  z tego powodu nie możesz terminowo regulować zobowiązań,  znajdziemy dla Ciebie możliwość restrukturyzacji przed Sądem.

Opracujemy wniosek do Sądu , w którym przedstawimy całą Twoją sytuację, jak do niej doszło oraz jakie są szanse na przyszłość, w celu otwarcia i przeprowadzenia przez Sąd postępowania restrukturyzacyjnego pod nadzorem Biegłego Nadzorcy Sądowego.

Celem postępowania sądowego będzie ustalenie warunków porozumienia ze wszystkimi wierzycielami w zakresie sposobu spłaty Twojego zadłużenia, abyś mógł je spłacić w przyszłości.

Przeanalizujemy sytuację ekonomiczną Twojej firmy i przygotowujemy plan finansowy Twojego przedsiębiorstwa do wniosku sądowego, w którym będzie można również uwzględnić zredukowanie części zadłużenia.

 

W każdej sytuacji znajdziemy rozwiązanie abyś  wyszedł na prostą !!!